Aşka Dönenler

“Aşk”a Dönenler….
Aşkı arayan bedenler,
Destanlarını dansla, hamurunu “aşk”la yoğurmuş, doruğunda ne var merakıyla….
İnsanların söyleyip söyleyip, bulamadığı ve varamadığı durağı arar.
Varoluşun ana fikri insanda yatar, insansa; “aşk”ta, sevgide…
Oysa birlik içinde evreni saklar.
Sade ve arınmış, sevgiden damıtılmış bir rüzgar eser
Yolculuk başlar,
Her şey gibi kendi evreninde kendine kapılar açar
Geçitler yapar.
Can sarhoşluğuyla semaya….
Kalp sesiyle toprağa bakar.
Ayakları acısının direğidir, sığamaz yer ve göğe..
Yol arar, kendini arar
“Aşk”a gider…
Bilinmezliği ile kalmak, yolculuğu daim kılar.
Hiç olur, hep olur….
Ve yolculuk biter.
Tek olur.
Emel KARAKOZAK / Afad-Küratör

“Aşk’a Donenler”, görünenin ötesinde beliren başka türlü bir “aşk”ın, insanın kültür temelli üç farklı ifade ve yaşam biçimindeki karşılıklarını belgeler. İspanya kökenli Flamenko, toplumun belli alt gruplarıyla ilişkilendirilen, duyguların haykırırcasına ifade bulduğu bir dans müziğidir. Flamenko, bilinen kadarıyla, tarihsel ve etnik kökeni gereği insanın en temel ve en gerçek duygularıyla ilişkilidir. Polat’ın anda dondurduğu kareler, bu duyguların toplumsal dışavurumunda beliren bedensel hareket ve formların döngüsel ritüeline işaret eder. Tüm duyguları akışına dahil eden “aşk”ın, insanın evrenle ilişkisinde üst bir iletişim biçimi olarak rol aldığı gerçeği saklıdır, müziğin bedenle bütün olduğu her harekette.
Flamenko’dan semaha geçerken kayıt edilen ise, insanın maneviyatıyla bütünleştiği bir farkındalığın, farklı bir ibadet biçiminin kuralları eşliğinde belgelenmesi olarak çıkıyor karşımıza Polat’ın fotoğraflarında. Yüzünü “aşk”a dönme, döngüsellik, aşkınlık, “aşk” ile harekete geçme hallerini üç farklı kültür biçimi bağlamında inceleyen “Aşk’a Dönenler” sergisi, makro düzeydeki güneş sisteminin döngüsel özelliklerinin mikro düzeyde ritüel kabul edilen insan davranış biçimleriyle ilişkisine odaklanır.
Ceren TURAN / Küratör-İstanbul

2 Yorum

Düşüncelerinizi benimle paylaşın

Adınız (Gerekli)
Epostanız (Gerekli)
Konu
İletiniz